Promotor

Aclagro Projects NV

Aclagro Projects NV is een dochteronderneming van Aclagro NV (www.aclagro.be). Aclagro NV is sedert meer dan 30 jaar actief als aannemer in diverse activiteiten zoals wegenissen, collectoren en rioleringen, afbraak en sanering, recyclage van slooppuin en grondverzet. De groep telt na de recente overname van Seghers Aannemingen 300 medewerkers en heeft een gezamelijke omzet van 50 mio EUR. Met Aclagro Projects NV wordt in het verlengde van de bestaande activiteitsdomeinen, een nieuwe activiteit opgestart. Hiervoor werden de krachten gebundeld met privé-investeerders.

Aclagro Project NV legt zich toe op het herwaarderen van vroegere industriële sites en het ontwikkelen van kwalitatieve woonprojecten. Het project "Cotton Island" in Gent, is een referentieproject. De uitvoering van het project "Cotton Island" zal door Aclagro Project NV als bouwheer met eigen mensen opgevolgd worden teneinde rechtstreeks over de kwaliteit te kunnen waken. De doelstelling bestaat erin om de unieke ligging en het potentieel van de site maximaal aan te wenden in het voordeel van kwalitatief wonen.

Aclagro Projects NV

Industrieweg 76
B-9032 Wondelgem
T: +32 9 370 75 05
F: +32 9 370 75 41
info@cotton-island.be